Skip to content

Senses

The 5 traditional senses

English Finnish
Sense of sight Näköaisti
Sense of hearing Kuuloaisti
Sense of taste Makuaisti
Sense of smell Hajuaisti
Sense of touch Tuntoaisti

Other senses

English Finnish
Balance Tasapainoaisti
Familiarity Tuttuus
Hunger Nälkä
Pain Kipu
Temperature Lämpöaisti
Time Ajantaju

Lack or loss of senses

English Finnish
Blind, blindness Sokea, sokeutta
Deaf, deafness Kuuro, kuurous