Skip to content

Adjectives & opposites

While being able to describe things is key for fluency, knowing the opposites of those descriptive words is always handy. Listed below are just over 500 adjectives and their opposites.

Note: As this is quite a long list it is very much a work in progress. Some words may not be the ideal first choice used by native speakers. Please feel free to send an email with any inaccuracies or suggested changes to admin@studyfinnish.com.

A

English Finnish English opposite Finnish opposite
About Noin Exactly Tarkalleen
Above Yläpuolella Below Alapuolella
Absence Poissaolo Presence Paikallaolo
Abundance Runsaus Lack Puute
To accept Hyväksyä To refuse Kieltäytyä
Accidental Sattumalta Intentional Tarkoituksellinen
Active Aktiivinen Lazy Laiska
To add Lisätä To subtract Vähennä
To admit Myöntää To deny Kieltää
Adult Aikuinen Child Lapsi
Advanced Edistynyt Elementary Perus
Affirmative Myönteinen Negative Kielteinen
Afraid Peloissaan Brave Rohkea
After Jälkeen Before Ennen
Against Vastaan For Varten
Alike Samanlainen Different Erilainen
Alive Elävä Dead Kuollut
All Kaikki None Ei mitään, ei mikään
To allow Sallia To forbid Kieltää
Already Jo Not yet Ei vielä
Always Aina Never Ei koskaan
Ancient, old Muinainen, vanha Modern Uudenaikainen
To agree Sopia To refuse, to argue Kieltäytyä, Riidellä
Amateur Amatööri Professional Ammattilainen
To amuse, to be interested in Viihdyttää To bore Kyllästyttää
Ancestor Esivanhemmat Descendant Jälkeläinen
Angel Enkeli Devil Paholainen
Animal Eläin Human Ihminen
To annoy Ärsyttää To satisfy Tyydyttää
To answer Vastata To ask Kysyä
Answer Vastaus Question Kysymys
Antonym Vastakohta Synonym Synonyymi
Apart Erillään Together Yhdessä
Approximately Noin Exactly Tarkalleen
To argue Riidellä To agree Sopia
To arrest Pidättää To free, to set free Vapauttaa
Arrival Saapuminen Departure Lähtö
To arrive Saapua To depart, to leave Lähteä
Artificial Keinotekoinen Natural Luonnollinen
Ascent Nousu Descent Laskeutuminen
To ask Kysyä To answer Vastata
Asleep Nukkuva Awake Hereillä
To attack Hyökätä To defend Puolustaa
Attack Hyökkäys Defence, protection Puolustus, suojaus
Attic Ullakko Cellar Kellari
Autumn Syksy Spring Kevät
Awake Hereillä Asleep Unessa
Awful Hirveä Delicious, nice, pleasant Herkullinen, kiva, miellyttävä

B

English Finnish English opposite Finnish opposite
Back, behind Takana In front of Edessä
Background Tausta Foreground Etuala
Backward Takaperin Forward Eteenpäin
Bad Huono Good Hyvä
Bad luck Huono onni Fortune, good luck Onni, onnea
Beauty Kauneus Ugliness Rumuus
Before Ennen After Jälkeen
To begin Aloittaa, alkaa To end, to stop, to finish Lopettaa, pysähtyä, saada valmiiksi
Beginning Alku End, ending Pääty, Päätös
Behind Takana In front of Edessä
Below Alapuolella Above Yläpuolella
Best Paras Worst Pahin
Better Parempi Worse Huonompi
Beautiful, handsome, pretty Kaunis, komea, viehättävä Ugly Ruma
Big, large Iso Small, little Pieni
Birth Syntymä Death Kuolema
Bitter, sour Kitkerä, kirpeä Sweet Makea
Black Musta White Valkoinen
Blunt Tylppä Sharp Terävä
Body Keho Soul Sielu
To bore Kyllästyttää To amuse, to be interested in Viihdyttää
Boring, dull Tylsä, ikäva Exciting, interesting Jännittävä, kiinnostava
To borrow Lainata To lend Lainata
Bottom Pohja Top Kärki
Boy Poika Girl Tyttö
Brave Rohkea Cowardly, afraid Peloissaan
To break Rikkoutua To mend, to fix, to repair Korjata, fixata
Broad Laaja Narrow Kapea
Brother Veli Sister Sisko
To build, to create, to form Rakentaa To destroy Tuhota
Busy Kiireinen Lazy Laiska
To buy Ostaa To sell Myydä

C

English Finnish English opposite Finnish opposite
Calm Rauhallinen Excited Innoissaan
Careful Varovainen Careless Varomaton
Careless Varomaton Careful Varovainen
To catch Napata To miss, to throw Kaivata, heittää
Ceiling Katto Floor Lattia
Cellar Kellari Attic Ullakko
Centre Keskusta Outskirts, suburb Laitamat, lähiö
Certainly Varmasti Probably Todennäköisesti
Changeable Vaihteleva Constant Jatkuva
Cheap Halpa Expensive Kallis
Child Lapsi Adult Aikuinen
Children Children Parents Vanhemmat
Clean Puhdas Dirty Likainen
Clear Selkeä Cloudy Pilvinen
Clever Taitava Stupid Tyhmä
To close Sulkea To open Avata
Closed Suljettu Open Auki
Cloudy Pilvinen Clear, sunny, bright Selkeä, aurinkoinen, kirkas
Cold Kylmä Hot Kuuma
Cold Kylmä Heat Lämpö
To come Tulla To go Mennä
Comedy Komedia Drama, tragedy Draama, tragedia
Complicated Monimutkainen Simple Yksinkertainen
Compliment Kohteliaisuus Insult Loukkaus
Compulsory Pakollinen Voluntary Vapaaehtoinen
To connect Liittää To separate Erottaa
Consonant Konsonantti Vowel Vokaali
Constant Jatkuva Changeable Vaihteleva
Construction Rakentaminen Destruction Tuho
To continue Jatkaa To interrupt Keskeyttää
Cool Viileä Warm Lämmin
Correct Oikea False, wrong Väärä
Courage Rohkeus Fear Pelko
Courageous Miehuullinen Cowardly Peloissaan
Cowardly Peloissaan Brave, courageous Rohkea, miehuullinen
To create, to build, to form Luoda, rakentaa, muodostaa To destroy Tuhota
Cruel Julma Humane, kind Inhimillinen, kiltti
To cry Itkeä To laugh Nauraa
To damage Vahingoittaa To repair, to fix, to mend Korjata, fixata

D

English Finnish English opposite Finnish opposite
Danger Vaara Security, safety Turvallisuus
Dangerous Vaarallinen Safe Turvallinen
Dark Pimeä Light Vaalea
Daughter Tytär Son Poika
Dawn Valjeta Dusk Hämärä
Day Päivä Night
Dead Kuollut Alive Elävä
Death Kuolema Birth Syntymä
Deep Syvä Shallow Matala
Defeat Häviö Victory Voitto
Defence, protection Puolustus, suojaus Attack Hyökkäys
To defend Puolustaa To attack Hyökätä
Delicious, nice, pleasant Herkullinen, kiva, miellyttävä Awful Hirveä
To deny Kieltää To admit Myöntää
To depart, to leave Saapua To arrive Saapua
Departure Lähtö Arrival Saapuminen
Descent Laskeutuminen Ascent Nousu
Desperate Epätoivoinen Hopeful Toiveikas
To destroy Tuhota To build, to create, to form Rakentaa, luoda, muodostaa
Destruction Tuho Construction Rakentaminen
Devil Paholainen Angel Enkeli
Dictatorship Diktatuuri Republic Tasavalta
To die Kuolla To live Elää
Different Erilainen Alike, equal, the same Samanlainen
Difficult Vaikea Easy Helppo
Dirty Likainen Clean Puhdas
Disease Tauti Health Terveys
Distant Kaukainen Near Lähellä
To divide, to separate Jakaa, Erottaa To unite Yhdistyä
Division Jako Unity Yhtenäisyys
To divorce Erota To marry Vihkiä
Divorce Avioero Marriage, wedding Avioliitto, häät
Divorced Eronnut Married Naimisissa
Domestic Kotimainen Foreign Ulkomainen
Down Alas Up Ylös
Downstairs Alakerta Upstairs Yläkerrassa
Drama Draama Comedy Komedia
Dry Kuiva Humid, wet Kostea, märkä
Dull Tylsä Interesting Kiinnostava
Dusk Hämärä Dawn Valjeta

E

English Finnish English opposite Finnish opposite
Early Aikainen Late Myöhäinen
East Itä West Länsi
Easy Helppo Difficult, hard Vaikea, ankara
Elementary Perus Advanced Edistynyt
Emigration Maastamuutto Immigration Maahanmuutto
Empty Tyhjä Full Täysi
To end Loppua To begin, to start Aloittaa, alkaa
End Loppu Beginning Alku
Ending Päätös Beginning Alku
Enemy Vihollinen Friend Ystävä
To enjoy Nauttia To hate Vihata
Entrance Sisäänkäynti Exit Eoistuminen
Equal Samanlainen Different Erilainen
Even Jopa Odd Pariton
Evening Ilta Morning Aamu
Everybody Jokainen Nobody Ei kukaan
Everything Kaikki Nothing Ei mitään, ei mikään
Exactly Tarkalleen About, approximately Noin
Excited Innoissaan Calm Rauhallinen
Exciting Jännittävä Boring Tylsä
To exclude Poistaa To include Sisällyttää
Exit Poistuminen Entrance Sisäänkäynti
Expensive Kallis Cheap Halpa
Export Viedä Import Tuonti
Exposure Valotus Shelter Suoja
Extreme Äärimmäinen Moderate Kohtalainen
To fail Läpäistä To succeed, to pass Onnistua, epäonnistua

F

English Finnish English opposite Finnish opposite
Failure Vika Success Menestys
False Väärä Correct, true Oikea, totta
Far Kaukana Near Lähellä
Fast Nopea Slow Hidas
Fat Lihava Slim, thin Hoikka, laiha
Fear Pelko Courage Rohkeus
Female Naispuolinen Male Miespuolinen
Few Harvat Many Monet
Final Loppu First Ensimmäinen
To find Löytää To lose Hävitä
To finish Lopettaa To begin, to start Alkaa
Finish Lopettaa Start Alkaa
First Ensimmäinen Final, last Loppu, viime
To fix, to mend, to repair Korjata, fixata To break Rikkoutua
Flat Tasainen Hilly Mäkinen
Floor Lattia Ceiling Katto
To follow Seurata To lead Johtaa
To forbid Kieltää To allow, to let, to permit Sallia
For Varten Against Vastaan
Foreground Etuala Background Tausta
Foreign Ulkomainen Domestic Kotimainen
Foreigner Ulkomaalainen Native Syntyperäinen
To forget Unohtaa To remember Muistaa
To form, to build, to create Muodostaa, rakentaa, luoda To destroy Tuhota
Fortune Onni Bad luck uono onni
Forward Eteenpäin Backward Takaperin
To free, to set free Vapauttaa To arrest Pidättää
To freeze Jäätyä To melt Sulaa
Frequently Usein Occasionally Joskus
Fresh Tuore Old, stale Vanha, tunkkainen
Friend Ystävä Enemy Vihollinen
Front Etu Rear Taka
In front of Edessä Back, behind Takana
Full Täysi Empty Tyhjä
Funny Hauska Serious Vakava
Future Tulevaisuus Past, present Menneisyys, nykyinen

G

English Finnish English opposite Finnish opposite
General Yleinen Particular, special Erityinen
Generous Antelias Mean Ilkeä
Gentle Lempeä Violent, rough, strict Väkivaltainen, karkea, tiukka
Gentleman Herrasmies Lady Neiti
Giant Jätti Tiny, very little, small Pikkuruinen, pieni
Girl Tyttö Boy Poika
To give Antaa To take Ottaa
To go Mennä To come, to stop Tulla, lopettaa
Good Hyvä Bad Huono
Good luck Onnea Bad luck Huono onni
Grown-up Aikuinen Child Lapsi
Guest Vieras Host Isäntä
Guilty Syyllinen Innocent Viaton

H

English Finnish English opposite Finnish opposite
Happiness Onnellisuus Sadness Surullisuus
Happy Iloinen Sad Surullinen
Handsome Komea Ugly Rumu
Hard Vaikea Easy, soft Helppo, pehmeä
To harvest Sadonkorjuu To plant Istuttaa
To hate Vihata To enjoy, to like, to love Nauttia, pitää, rakastaa
Health Terveys Disease, illness Tauti, sairaus
Healthy Terve Ill, sick Sairas
Heat Lämpö Cold Kylmä
Heaven Taivas Hell Helvetti
Heavy Raskas Light Kevyt
Hell Helvetti Heaven Taivas
Here Tässä There Tuolla, siellä
High Korkea Deep Syvä
High Korkea Low Matala
Hilly Mäkinen Flat Tasainen
To hit Lyödä To miss Kaivata
Hopeful Toiveikas Desperate, hopeless Epätoivoinen, toivoton
Hopeless Toivoton Hopeful Toiveikas
Horizontal Vaakasuora Vertical Pystysuora
Host Isäntä Guest, visitor Vieras, vierailija
Hot Kuuma Cold Kylmä
Huge Valtava Tiny Pikkuruinen
Human Ihminen Animal Eläin
Humane Inhimillinen Cruel Julma
Humid Kostea Dry Kuiva
Hungry Nälkäinen Thirsty Janoinen
Husband Aviomies Wife Vaimo

I

English Finnish English opposite Finnish opposite
In front of Edessä Back, behind Takana
To ignore Sivuuttaa To notice Huomata
Ill Sairas Healthy, well Terve
Immigration Maahanmuutto Emigration Maastamuutto
Import Tuonti Export Viedä
In Sisään Out Ulos
To include Sisällyttää To exclude Poistaa
To increase Kasvaa To reduce Vähentää
Innocent Viaton Guilty Syyllinen
Inside Sisällä Outside Ulkopuolella
Insult Loukkaus Compliment Kohteliaisuus
Intelligent Älykäs Silly, stupid Typerä, tyhmä
Intentional Tarkoituksellinen Accidental Sattumalta
To be interested in Viihdyttää To bore Kyllästyttää
Interesting Kiinnostava Boring, dull Tylsä, ikäva
To interrupt Keskeyttää To continue Jatkaa

J

English Finnish English opposite Finnish opposite
Junior Nuorempi Senior Seniori

K

English Finnish English opposite Finnish opposite
Kind Kiltti Cruel Julma

L

English Finnish English opposite Finnish opposite
Lack Vaje Abundance, plenty Runsaus
Lady Neiti Gentleman Herrasmies
To land Laskeutua To take off Lähteä
Land Maa Water Vesi
Large Iso Small Pieni
Last Viime First Ensimmäinen
Late Myöhäinen Early Aikainen
To laugh Nauraa To cry Itkeä
Lazy Laiska Active Aktiivinen
To lead Johtaa To follow Seurata
To learn Oppia To teach Opettaa
To leave Lähteä To arrive Saapua
Left Vasen Right Oikea
To lend Lainata To borrow Lainata
Less Vähemmän More Enemmän
To let Sallia To forbid Kieltää
To lie Maata To stand Seisoa
Life Elämä Death Kuolema
Light Vaalea Dark Pimeä
Light Kevyt Heavy Raskas
To like Pitää To hate Vihata
Liquid Neste Solid Vankka
Little, small Pieni, pikku Big, large Iso, suuri
Little Vähän Much Paljon
To live Elää To die Kuolla
Long Pitkä Short Lyhyt
To lose Hävitä To win Voittaa
Loser Häviäjä Winner Voittaja
Loud Äänekäs Quiet Hiljainen
To love Rakastaa To hate Vihata
Lovely Ihana Terrible Kauhea
Low Matala High Korkea
To lower Laskea To raise Nostaa

M

English Finnish English opposite Finnish opposite
Major Merkittävä Minor Vähäpätöinen
Male Miespuolinen Female Naispuolinen
Man Mies Woman Nainen
Many Monet Few, some Harvat, joku
Marriage Avioliitto Divorce Avioero
Married Naimisissa Divorced, single Eronnut, yksittäinen
To marry Vihkiä To divorce Erota
Master Mestari Servant Palvelija
Maximum Maksimaalinen Minimum Vähimmäis
Mean Ilkeä Generous Antelias
To melt Sulaa To freeze Jäätyä
Men Miehet Women Naiset
To mend, to fix Korjata, fixata To break Rikkoutua
Mess Sotku Order Hallittu
Midnight Keskiyö Noon Keskipäivä
Minimum Vähimmäis Maximum Maksimaalinen
Minor Vähäpätöinen Major Merkittävä
To miss Menettää To hit Lyödä
To miss Menettää To catch Napata
Moderate Kohtalainen Extreme Äärimmäinen
Modern Uudenaikainen Ancient, old Muinainen, vanha
Monarchy Monarkia Republic Tasavalta
Moon Kuu Sun Aurinko
More Enemmän Less Vähemmän
Morning Aamu Evening Ilta
Mountain Vuori Valley Laakso
Much Paljon Little Vähän

N

English Finnish English opposite Finnish opposite
Narrow Kapea Broad, wide Laaja, leveä
Nasty Ilkeä Nice, pleasant Kiva, miellyttävä
Native Syntyperäinen Foreigner, stranger Ulkomaalainen, muukalainen
Natural Luonnollinen Artificial Keinotekoinen
Near Lähellä Distant, far Kaukainen, kaukana
Negative Kielteinen Affirmative Myönteinen
Nephew Veljenpoika Niece Veljentytär
Never Ei koskaan Always Aina
New Uusi Ancient, old Muinainen, vanha
Nice Kiva Awful, nasty Hirveä, ilkeä
Niece Veljentytär Nephew Veljenpoika
Night Day Päivä
No Ei Yes Kyllä
Nobody Ei kukaan Everybody Jokainen
Noisy Meluisa Quiet, silent Äänetön, hiljainen
Noon Keskipäivä Midnight Keskiyö
None of Ei mikään All of Kaikki
Normal Tavallinen Strange Outo
North Pohjoinen South Etelä
Not yet Ei vielä Already Jo
Nothing Ei mitään, ei mikään Everything Kaikki
To notice Huomata To ignore Sivuuttaa
Now Nyt Then Sitten

O

English Finnish English opposite Finnish opposite
Occasionally Joskus Frequently Usein
Occupied Varattu Vacant Vapaa
Odd Pariton Even Jopa
Off Sammutettu On Käytössä
Often Usein Seldom, sometimes Harvoin, joskus
Old Vanha Modern, new, young Uudenaikainen, uusi, nuori
On Käytössä Off Sammutettu
Open Auki Closed, shut Suljettu, kiinni
Opponent Vastustaja Supporter Tukija
Order Hallittu Mess Sotku
Ordinary Tavallinen Special Erityinen
Other Muut Same Sama
Out Ulos In Sisään
Outside Ulkopuolella Inside Sisällä
Outskirts Laitamat Centre Keskusta
Over Yllä Under Alla

P

English Finnish English opposite Finnish opposite
Parents Vanhemmat Children Lapset
Part Osa Whole Koko
Partial Osittainen Total Koko
Particular Erityinen General Yleinen
To pass Läpäistä To fail Epäonnistua
Past Menneisyys Future, present Tulevaisuus, nykyinen
Peace Rauha War Sota
To permit Sallia To forbid Kieltää
To plant Istuttaa To harvest Sadonkorjuu
Plenty Paljon Lack Puute
Pleasant Miellyttävä Awful Hirveä
Polite Kohtelias Rude Töykeä
Poor Köyhä Rich, wealthy Rikas, varakas
Poverty Köyhyys Wealth Rikkaus
Powerful Voimakas Weak Heikko
Presence Paikallaolo Absence Poissaolo
Present Nykyinen Past, future Menneisyys, tulevaisuus
Pretty Viehättävä Ugly Rumu
Private Yksityinen Public Julkinen
Probably Todennäköisesti Certainly Varmasti
Professional Ammattilainen Amateur Amatööri
To protect Suojella To attack Hyökätä
Protection Suojaus Attack Hyökkäys
Public Julkinen Private Yksityinen
To pull Vetää To push työntää
Pupil Oppilas Teacher Opettaja
To push Työntää To pull Vetää

Q

English Finnish English opposite Finnish opposite
Question Kysymys Answer Vastaus
Quick Nopea Slow Hidas
Quiet Hiljainen Loud, noisy Äänekäs, meluisa
To raise Nostaa To lower Laskea

R

English Finnish English opposite Finnish opposite
Rainy Sateinen Sunny Aurinkoinen
Rear Rear Front Etu
To receive Saada To send Lähettää
To reduce Vähentää To increase Kasvaa
To refuse Kieltäytyä To agree, to accept Hyväksyä
Regret Katua Satisfaction Tyytyväisyys
To remember Muistaa To forget Unohtaa
To repair, to fix, to mend Korjata, fixata To damage Vahingoittaa
To reply Vastata To ask Kysyä
Reply Vastaus Question Kysymys
Republic Tasavalta Dictatorship, monarchy Diktatuuri, monarkia
To rest Levätä To work Työskennellä
Rich Rikas Poor Köyhä
Right Oikea Left Vasen
Right Oikea Wrong Väärä
To rise Nousta To sink Upota
Rough Karkea Gentle Lempeä
Rough Karhea Smooth, soft Sileä, pehmeä
Rude Töykeä Polite Kohtelias
Rural Maaseudun Urban Urbaani

S

English Finnish English opposite Finnish opposite
Sad Surullinen Happy Iloinen
Sadness Surullisuus Happiness Onnellisuus
Safe Turvallinen Dangerous Vaarallinen
Safety Turvallisuus Danger Vaara
Salt Suola Sugar Sokeri
Same Samanlainen Different Erilainen
Satisfaction Tyytyväisyys Regret Katua
To satisfy Tyydyttää To annoy Ärsyttää
To save Säästää To spend Kuluttaa
To scream Huutaa To whisper Kuiskata
Security Turvallisuus Danger Vaara
Seldom Harvoin Often Usein
To sell Myydä To buy Ostaa
To send Lähettää To receive Saada
Senior Seniori Junior Nuorempi
To separate Erottaa To connect, to unite Liittää, yhdistyä
Serious Vakava Funny Hauska
Servant Palvelija Master Mestari
Shallow Matala Deep Syvä
Sharp Terävä Blunt Tylppä
Shelter Suoja Exposure Valotus
Short Lyhyt Long, tall Pitkä
To close Sulkea To open Avata
To shout Huutaa To whisper Kuiskata
Sick Sairas Healthy Terve
Silent Hiljainen Noisy Meluisa
Silly Typerä Intelligent Älykäs
Simple Yksinkertainen Complicated Monimutkainen
To sink Upota To rise Nousta
Single Yksittäinen Married Naimisissa
Sister Sisko Brother Veli
To sit Istua To stand Seisoa
Slim Hoikka Fat Lihava
Slow Hidas Fast Nopea
Small, little Pieni, pikku Big, large, tall Iso, suuri, pitkä
Smooth Sileä Rough Karhea
Soft Pehmeä Hard, rough Kova, karhea
Solid Vankka Liquid Neste
Some Joku Many Monet
Sometimes Joskus Often Usein
Son Poika Daughter Tytär
Soul Sielu Body Keho
Sour Kirpeä Sweet Makea
South Etelä North Pohjoinen
Special Erityinen Ordinary Tavallinen
Spring Kevät Autumn Syksy
To stand Seisoa To sit Istua
To start Aloittaa, alkaa To end, to stop, to finish Lopettaa, pysähtyä, saada valmiiksi
Start Alkaa Finish, end, stop Lopettaa, loppu, loppua
To stop Pysähtyä To start, to go Alkaa, mennä
To stand Seisoa To lie Maata
Strange Outo Normal Tavallinen
Stranger Muukalainen Native Syntyperäinen
Strict Tiukka Gentle Lempeä
Strong Vahva Weak Heikko
Student Opiskelija Teacher Opettaja
Stupid Tyhmä Clever, intelligent Taitava, älykäs
To succeed Onnistua To fail Epäonnistua
Success Menestys Failure Vika
To subtract Vähennä To add Lisätä
Sugar Sokeri Salt Suola
Summer Kesä Winter Talvi
Sun Aurinko Moon Kuu
Sunny Aurinkoinen Cloudy, rainy Pilvinen, sateinen
Supporter Tukija Opponent Vastustaja
Surprised Yllättynyt Terrified Kauhistunut
To suspect Epäillä To trust Luottaa
Sweet Makea Bitter, sour Kitkerä, kirpeä
Synonym Synonyymi Antonym Vastakohta

T

English Finnish English opposite Finnish opposite
To take Ottaa To give Antaa
To take off Lähteä To land Laskeutua
Tall Pitkä Small, short Pieni, lyhyt
To teach Opettaa To learn Oppia
Teacher Opettaja Pupil, student Oppilas, opiskelija
Then Sitten Now Nyt
Terrible Kauhea Lovely Ihana
Terrified Kauhistunut Surprised Yllättynyt
There Tuolla, siellä Here Tässä
Thick Paksu Thin Laiha
Thin Laiha Thick, fat Paksu, Lihava
Thirsty Janoinen Hungry Nälkäinen
To throw Heittää To catch Napata
Tight Kireä Loose Löysä
Tiny Pikkuruinen Giant, huge Jätti, valtava
Together Yhdessä Apart Erillään
Tomorrow Huomenna Yesterday Eilen
Top Kärki Bottom Pohja
Total Koko Partial Osittainen
Town Kaupunki Village Kylä
Tragedy Tragedia Comedy Komedia
True Totta False Väärä
To trust Luottaa To suspect Epäillä

U

English Finnish English opposite Finnish opposite
Ugliness Rumuus Beauty Kauneus
Ugly Ruma Beautiful, handsome, pretty Kaunis, komea, viehättävä
Under Alla Over Yllä
To unite Yhdistyä To divide, to separate Jakaa, erottaa
Unity Yhtenäisyys Division Jako
Up Ylös Down Alas
Upstairs Yläkerrassa Downstairs Alakerta
Urban Urbaani Rural Maaseudun
Useful Hyödyllinen Useless Hyödytön
Useless Hyödytön Useful Hyödyllinen

V

English Finnish English opposite Finnish opposite
Vacant Vapaa Occupied Varattu
Valley Laakso Mountain Valley
Vertical Pystysuora Horizontal Vaakasuora
Victory Voitto Defeat Häviö
Village Kylä Town Kaupunki
Violent Väkivaltainen Gentle Lempeä
Visitor Vierailija Host Isäntä
Voluntary Vapaaehtoinen Compulsory Pakollinen
Vowel Vokaali Consonant Konsonantti

W

English Finnish English opposite Finnish opposite
War Sota Peace Rauha
Warm Lämmin Cool Viileä
To waste Tuhlata To save Säästää
Water Vesi Land Maa
Weak Heikko Powerful, strong Voimakas, vahva
Wealth Rikkaus Poverty Köyhyys
Wealthy Varakas Poor Köyhä
Wedding Häät Divorce Erota
Well Terve Ill Sairas
West Länsi East Itä
Wet Märkä Dry Kuiva
To whisper Kuiskata To scream, to shout Huutaa, karjua
White Valkoinen Black Black
Whole Koko Part Part
Wide Leveä Narrow Kapea
Wife Vaimo Husband Aviomies
To win Voittaa To lose Hävitä
Winner Voittaja Loser Häviäjä
Winter Talvi Summer Kesä
To work Työskennellä To rest Levätä
Woman Nainen Man Mies
Women Naiset Men Miehet
Worse Huonompi Better Parempi
Worst Pahin Best Paras
Wrong Väärä Correct, right Oikea

Y

English Finnish English opposite Finnish opposite
Yes Kyllä No Ei
Yesterday Eilen Tomorrow Huomenna
Young Nuori Old Vanha