Verb type 6

Type 6 verbs are the least common type of verb and are subject to consonant gradation.

Pattern

Verbs ending in -eta/-etä. For example:

Stem

Finding the stem for type 6 verbs can be done by removing the final -ta/tä then adding -ne after the -e. For example:

  • Aueta → Aue-
  • Kuumeta → Kuume-
  • Laajeta → Laaje-
  • Tarjeta → Tarje-
  • Valjeta → Valje-

Examples of type 6 verb conjugations

PositiveNegative
Minä aukean aukenenMinä en aukea en aukene
Sinä aukeat aukenetSinä et aukea et aukene
Hän aukeaa aukeneeHän ei aukea ei aukene
Me aukeamme aukenemmeMe emme aukea emme aukene
Te aukeatte aukenetteTe ette aukea ette aukene
He aukeavat aukenevatHe eivät aukea eivät aukene
Passiivi auetaan auetaanPassiivi ei aueta ei aueta
PositiveNegative
Minä kuumenenMinä en kuumene
Sinä kuumenetSinä et kuumene
Hän kuumeneeHän ei kuumene
Me kuumenemmeMe emme kuumene
Te kuumenetteTe ette kuumene
He kuumenevatHe eivät kuumene
Passiivi kuumetaanPassiivi ei kuumeta
PositiveNegative
Minä laajenenMinä en laajene
Sinä laajenetSinä et laajene
Hän laajeneeHän ei laajene
Me laajenemmeMe emme laajene
Te laajenetteTe ette laajene
He laajenevatHe eivät laajene
Passiivi laajetaanPassiivi ei laajeta
PositiveNegative
Minä tarkenenMinä en tarkene
Sinä tarkenetSinä et tarkene
Hän tarkeneeHän ei tarkene
Me tarkenemmeMe emme tarkene
Te tarkenetteTe ette tarkene
He tarkenevatHe eivät tarkene
Passiivi tarjetaanPassiivi ei tarjeta
PositiveNegative
Minä valkenenMinä en valkene
Sinä valkenetSinä et valkene
Hän valkeneeHän ei valkene
Me valkenemmeMe emme valkene
Te valkenetteTe ette valkene
He valkenevatHe eivät valkene
Passiivi valjetaanPassiivi ei valjeta

Common type 6 verbs