Skip to content
Skip to top of page

Adjective comparisons

The concept of comparisons and superlatives are (probably) the same as any language where things can be compared to one another, while using a superlative can be used to describe the highest degree of something. For example, the comparison of the adjective big is bigger, while the superlative is biggest.

Whether adjective or adverbs, comparisons and superlatives typically have strong KPT stems, followed by the appropriate ending suffix being added.

Adjectives are words that describe other words. As is the case with many Finnish words, the adjective rules for comparisons and superlatives are typically tied to how many syllables a word has, what the ending vowel is, whether or not the word is an old or new Finnish word, and so forth.

After following the KPT rule the ending suffix of -mpi or -in is added for adjective comparisons and superlatives respectively.

Some examples can be found below, and a fuller list of adjectives can be found here.

More information about adjective comparisons can be found from the following links:

Adjective comparison examples

Short adjectives that end with -a/-ä

Adjectives that are only 2 syllables.

AdjectiveStemComparativeSuperlative
HauskaHausk-HauskempiHauskin
HarmaaHarma-HarmaampiHarmain
NuukaNuu-NuuempiNuuin
PahaPah-PahempiPahin
VanhaVanh-VanhempiVanhin
VääräVääre-VäärempiVäärein

Long adjectives that end with -a/-ä

Adjectives that are 3 or more syllables.

AdjectiveStemComparativeSuperlative
MukavaMuka-MukavampiMukavin
NopeaNope-NopeampiNopein
PyöreäPyöre-PyöreämpiPyörein
TukevaTuke-TukevampiTukevin
VaaleaVaale-VaaleampiVaalein
VihreäVihre-VihreämpiVihrein

Adjectives that end with -e

AdjectiveStemComparativeSuperlative
AhneAhne-AhnempiAhnein
TerveTerve-TerveempiTervein
TuoreTuore-TuoreempiTuorein

Adjectives that end with -n

AdjectiveStemComparativeSuperlative
AvutonAvutto-AvuttomampiAvuttomin
AvoinAvoi-AvoinempiAvoimin
HapanHappa-HappamampiHappamin
LämminLämpim-LämpimämpiLämpimin

Adjectives that end with -nen

AdjectiveStemComparativeSuperlative
IloinenIlois-IloisempiIloisin
SuomalainenSuomalais-SuomalaisempiSuomalaisin
SurullinenSurulli-SurullisempiSurullisin
TavallinenTavallis-TavallisempiTavallisin
TuulinenTuuli-TuulisempiTuulisin

Adjectives that end with -o/-ö or -u/-y

AdjectiveStemComparativeSuperlative
HuonoHuono-HuonompiHuonoin
HölmöHölmö-HölmömpiHölmöin
KesyKesy-KesympiKesyin
PöhköPöhkö-PöhköempiPöhköin
VinoVino-VinompiVinoin
UjoUjo-UjompiUjoin

Adjectives that end with -s

AdjectiveStemComparativeSuperlative
KallisKallii-KalliimpiKallein
PuhdasPuhta-PuhtaampiPuhtain
RikasRikka-RikkaampiRikkain
ViisasViisa-ViisaampiViisain
VärikäsVärik-VärikkaampiVärikäin

Adjectives that end with -ut or -yt

AdjectiveStemComparativeSuperlative
LyhytLyhy-LyhyempiLyhyin
OhutOhu-OhuempiOhuin

Adjectives with weak stems

Examples of adjectives with weak stems.

AdjectiveStemComparativeSuperlative
HalpaHalve-HalvempiHalvin
HelppoHelpo-HelpompiHelpoin
MärkäMäre-MärempiMärin

New Finnish adjectives

2 syllable adjectives that end in -i.

AdjectiveStemComparativeSuperlative
KilttiKilti-KiltimpiKiltein
SiistiSiisti-SiistimpiSiistein

Old Finnish adjectives

2 syllable adjectives that end in -i.

AdjectiveStemComparativeSuperlative
NuoriNuore-NuorempiNuorin
PieniPiene-PienempiPienin
SuuriSuure-SuurempiSuurin
TyhmäTyhme-TyhmempiTyhmin